Privacy Policy

Laatste aanpassing: 04-05-2018

Deze Privacy Policy beschrijft de verwerking, bewaring en bescherming van uw persoonsgegevens door Easyfit Stekene, Heirweg 137, 9190 Stekene, België. Waar hieronder verwezen wordt naar ' wij ' of ' ons ' wordt steeds Easyfit Stekene bedoeld. Wij staan er voor in dat wij uw privacy zullen beschermen en respecteren conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze policy staat beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u ons doet toekomen.

Verzameling van Persoonlijke informatie
Wanneer u bepaalde activiteiten uitvoert op deze website, zoals het verzoeken om informatie, het bestellen van producten of andere diensten die wij op onze site aanbieden of het meedoen aan prijsvragen, vragen wij u mogelijk persoonlijke informatie te verstrekken, bijvoorbeeld door een online-formulier in te vullen en aan ons toe te verzenden. Met persoonlijke informatie wordt bedoeld, uw naam, postadres, e-mailadres en andere persoonlijke informatie over uw identiteit.

Easyfit Stekene verzamelt uw persoonlijke informatie om uw deelname in de activiteiten die u kiest, vast te leggen en te ondersteunen en uitvoering te kunnen geven aan de door u gevraagde activiteit. Mogelijk worden deze aan geregistreerde gebruikers verstrekt. Als u meedoet aan een wedstrijd, wordt informatie verzameld om de inzending te beoordelen en om contact met u op te kunnen nemen over de wedstrijd of over de toekenning van prijzen. Easyfit Stekene gebruikt de informatie die u verstrekt ook om u op de hoogte te houden van nieuwe productontwikkelingen, speciale aanbiedingen en diensten.

Easyfit Stekene ziet in dat het belangrijk is dat er op verantwoorde wijze gebruik wordt gemaakt van deze informatie en hecht er veel waarde aan dat dat gebeurt. Als u niet wilt dat de informatie die u verstrekt aan Easyfit Stekene, wordt gebruikt om u te informeren over andere producten en speciale aanbiedingen van Easyfit Stekene en u geeft dat door wanneer u de informatie aan Easyfit Stekene verstrekt, houdt Easyfit Stekene daar rekening mee.

Cookies
Easyfit Stekene maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken om informatie te verkrijgen die helpt om onze website te verbeteren en u een betere en meer persoonlijke service te verlenen. U kunt meer te weten komen over cookies en de functies hiervan door informatieve sites als www.allaboutcookies.org te bezoeken. De cookies die gebruikt kunnen worden op deze site, vallen onder de categorieën welke hieronder worden beschreven. Deze beschrijvingen helpen u om te bepalen op welke wijze u onze website en overige services wenst te gebruiken.

Analyse
Door middel van Analytics cookies (inclusief Google Analytics cookies) verzamelen wij anonieme gegevens over uw gebruik van onze website en services. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over welke pagina’s u op onze website bezoekt en het aantal bezoeken. Ook kijken wij of u de communicatieberichten die wij verzenden opent en of u deze leest, hoe u op onze site terecht bent gekomen en of u wellicht foutmeldingen ontvangt.

Sociale Media
Onze website maakt het gemakkelijk om onze informatie via sociale media te delen, en om de pagina’s die u bezoekt te onthouden. Voor deze functie maken wij ook gebruik van cookies (inclusief mogelijks ShareThis cookies).

Aan- en uitzetten van cookies in uw browser
Er zijn verschillende manieren om het gebruik van cookies en andere manieren om uw internetgedrag te volgen te beheren. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, waardoor u de kans krijgt te beslissen of u het wilt accepteren of niet. Indien u cookies niet accepteert dient u er wel rekening mee te houden dat sommige delen van de website, zoals de ShareThis tool, niet toegankelijk kunnen zijn.

Als u gebruik maakt van verschillende computers op verschillende locaties, dient u ervoor te zorgen dat alle browsers zijn ingesteld op uw wensen. U kunt geïnstalleerde cookies verwijderen uit de cookiemap in uw browser. Verschillende browsers hebben verschillende procedures om voorkeuren in te stellen.

Bewaren en overdragen van uw persoonsgegevens
Uw gegevens worden bewaard op onze server in onze database. U zult begrijpen en ermee instemmen dat om een activiteit (bijvoorbeeld, het bestellen van een product) te voltooien en de ermee verband houdende bestanden bij te werken, Easyfit Stekene en haar zustermaatschappijen, afdelingen en vertrouwde leveranciers de persoonlijke informatie die u aan Easyfit Stekene verstrekt ten behoeve van een bepaalde activiteit mogelijk moeten doorsturen, opslaan en verwerken.

Beveiliging
Easyfit Stekene heeft veiligheidsmaatregelen genomen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder ons beheer. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet voor de volledige 100% worden gegarandeerd. Als gevolg daarvan, terwijl wij ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan Easyfit Stekene de veiligheid van alle toegestuurde informatie, niet garanderen. Zodra we uw gegevens ontvangen, zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om de beveiliging ervan op onze systemen te waarborgen.

Van zakenpartners en professionele bezoekers kan identificerende informatie gevraagd worden ter verificatie om toegang tot gespecialiseerde content te verkrijgen.

Indien aan u een wachtwoord is verschaft of als u deze zelf heeft gekozen om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website bent u zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van het wachtwoord. Wij verzoeken u dan ook dringend om uw wachtwoord niet delen of te communiceren aan anderen.

Uw recht op inzage, verbetering of wijziging van uw persoonlijke informatie
Wij zullen uw persoonlijke informatie niet langer opslaan of gebruiken dan nodig is. U hebt altijd het recht op inzage van uw persoonlijke informatie en deze te verbeteren of te wijzigen. U kunt zich ook op elk gewenst moment afmelden om nog berichten te ontvangen van ons en ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen. U kunt dit doen door naar Easyfit Stekene te schrijven op het volgende adres: Easyfit Stekene, Heirweg 137, 9190 Stekene, België . Of via e-mail met het contact formulier op deze website. Wij verzoeken u uw naam, adres en e-mailadres te vermelden wanneer u contact met ons opneemt.

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites die buiten onze controle liggen en die niet worden gedekt door deze privacy policy. Indien u deze andere sites bezoekt via deze aangeboden links, kunnen de operatoren van die sites gegevens en informatie van u verzamelen en verwerken op een anderen wijze dan de wijze die wij hanteren.

Verandering aan onze privacy policy
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment indien wij zulks nodig achten deze Privacy Policy aan te passen. In dat geval zal de datum van de laatste update (welke bovenaan deze policy staat) worden aangepast. Wij verzoeken u dan ook om indien u onze site regelmatig bezoekt de privacy policy regelmatig te bekijken.

Geschillen
Op deze Privacy Policy en de naleving daarvan is het Belgische recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze Privacy Policy zullen ter uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dendermonde.